Pastoor Harry Quaedvlieg

Pastoor H. Quaedvlieg 046-4743420 parochiekantoorgeleen@gmail.com

Pastoor Harry Quaedvlieg
046-474 34 20
parochiekantoorgeleen@gmail.com

Pastoor van heel Geleen!!  Zo in de loop van de tijd is dat vanzelf gegaan. Na de studietijd in Rome, kwam ik in 2003 als assistent  in de parochie van Lindenheuvel. Na een jaar werd ik pastoor.

In 2008 kwam daar de Christus Koning en de Verrijzenis bij, in 2010 de Pastoor van Ars en in 2011 de H.Augustinus en de HH. Marcellinus en Petrus. En zo word je pastoor van een grote cluster en teamleider. Het is een hele uitdaging geweest om deze parochies bij elkaar te brengen. Nu is ondertussen de organisatie aangepast aan de huidige situatie en kan ik samen met mijn collega’s de pastoraal van onze parochies uitbouwen. Want dat is toch waar het om draait en waarvoor je priester bent: Christus een meerwaarde te laten zijn voor de mens die oprecht God zoekt; of anders gezegd mensen thuis laten zijn bij Christus en zijn gemeenschap.

Maar de werkzaamheden blijven niet beperkt tot alleen inzet in de parochie. Ik doceer theologie aan de priesteropleiding (en andere opleidingen van het bisdom) in de dogmatische vakken christologie en genadeleer