Diaken Jan Sietzema

diaken Jan Sietzema 046-4378113 jsietzema1950@gmail.com

Ik ben geboren in 1950, woon in Elsloo en ben momenteel met pensioen. Ik heb ruim 40 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan de laatste 30 jaar in het Speciaal Voortgezet Onderwijs op Adelante te Houthem. 

Enkele jaren na het overlijden van mijn ouders ben ik gestart met de diakenopleiding op Rolduc. Dat is een weekend-opleiding van 5 jaar. In het laatste jaar heb ik stage gelopen in Geleen; hoofdzakelijk in de St. Augustinusparochie. Na mijn wijding ben ik benoemd als diaken in mijn thuis-parochie.

Mijn werkgebied is voornamelijk de liturgie. Dat betekent missen assisteren, dopen, uitvaarten voorbereiden, ziekencommunie en (tot nog toe één) huwelijken sluiten. Daarnaast begeleid ik een tiental leerlingen van mijn oude school Adelante naar hun Eerste Heilige Communie.

Begin 2017 ben ik benaderd om naast Elsloo ook in Geleen als diaken te gaan werken. Omdat het hier vooral diaconaal werk betreft, zie ik dat als een mooie aanvulling op mijn takenpakket als diaken.