Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand

Adres: Bloemenmarkt 12
6163 CE Geleen
Parochiehuis:
Open:
Telefoon: 046-474 34 20
Contactpersoon parochiale kerngroep: Theo de Meijer
046-410 40 00
theodemeijer@gmail.com

De parochie O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand ontstond door de opkomst van de mijnen en de bouw van de Maurits. In 1923 resulteerde dit in de stichting van een parochie. De grote kerk aan de Bloemenmarkt werd in 1928 in gebruik genomen. Het waren jaren van grote groei en op velerlei manieren werd de pastorale zorg voor de arbeider/mijnwerker gestalte gegeven. De parochie in Lindenheuvel werd verreweg de grootste parochie in Geleen en in 1953 werden daarom twee afsplitsingen gemaakt: de H.Barbara en de HH.Engelbewaarders. In de jaren negentig van de 20e eeuw was er echter geen draagvlak meer om deze kerken langer open te houden en het grondgebied van de parochie O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand betrof het gehele gebied ‘aan de andere kant van het spoor’.

Officieel is de kerk aan de Bloemenmarkt bedevaartkerk van de icoon van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. In vroeger dagen stond een klein kapelletje, toegewijd aan de icoon, in het veld. Dit kapelletje moest wijken voor de mijnbouw en de inboedel én de verering ging over aan de toen te stichten parochie. Plannen zijn er geweest om de parochiekerk ook in te richten met het oog op deze verering, maar deze werden nooit gerealiseerd. De icoon heeft nu een plaats in de linkerzijkapel direct bij binnenkomst. De kapel is van maandag tot en met vrijdag vrij toegankelijk.