H. Pastoor van Ars

Adres: Lienaertsstraat 138
6164 GL Geleen
Parochiehuis:
Open:
Telefoon: 046-4743420
E-mail: parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
Contactpersoon parochiale kerngroep: Ben Ketelslegers
046-474 69 04
b.ketelslegers@kpnplanet.nl

De parochie Pastoor van Ars is de jongste parochie in het Geleense. In 1964 werd zij gesticht in de snel ontwikkelende wijk van Plan Zuid. Eerst werd nog gekerkt in de kapel bij het ziekenhuis maar in 1971 werd het kerkje aan de Lienaertsstraat betrokken. Het kerkgebouw (laag en modern) valt misschien op het eerste oog niet zo op, maar de kleine gemeenschap heeft zich in de loop van de tijd goed weten te profileren. Met name rond diaconie, oecumene en maatschappelijke betrokkenheid heeft de parochiegemeenschap altijd sterk ingezet.