H.H. Marcellinus & Petrus

Adres: Leursstraat 1
6166 CL Geleen
Parochiehuis: Leursstraat 3
Open: woensdag 9.30 uur tot 10.30 uur
Telefoon: 06 57 78 79 56
Contactpersoon parochiale kerngroep: Marlies Selker
06-23 81 88 69

De parochie HH.Marcellinus en Petrus is de oudste parochie van Geleen en gaat in de geschiedenisboeken in ieder geval terug tot begin 13e eeuw. Er werd toen melding gemaakt van een pastoor in Op-Geleen. Maar opgravingen hebben aangetoond dat er al vóór het jaar 1000 een klein kerkje moet zijn geweest. De huidige parochiekerk dateert uit 1863 met een toren van rond het jaar 1500. Sterker dan alle andere parochies in Geleen heeft deze parochie haar dorpse karakter weten te bewaren. Dit komt dan ook naar voren in tradities als de processie, de schuttersmis en de kruisdagen.

De kerk is rijksmonument en zeker ook vanuit museaal oogpunt een bezoek waard. Met regelmaat worden er rondleidingen verzorgd.