H. Augustinus

Adres: Prins de Lignestraat 33
6161 CX Geleen
Parochiehuis: Prins de Lignestraat 31
Open: geen spreekuur parochiekantoor is aanspreekpunt, elke ochtend open van 9.00 tot 12.00 uur.
Telefoon:
046-474 34 20
Contactpersoon parochiale kerngroep: Ans Poeth
046-474 43 38/06-15 29 17 49
bertenans@kpnmail.nl

De parochie H.Augustinus werd in 1862 gesticht om de dorpskernen van Lutterade en Krawinkel te voorzien in het kerkelijk leven. Precies midden tussen de twee woonkernen werd de parochiekerk gebouwd met daaromheen het kerkhof. Evenwel door de oprukkende industrie van de mijnen moest de kerk plaatsmaken. Alleen het kerkhof is gebleven, dat tot op de dag van vandaag gelegen is aan de Groenseijkerstraat. In 1935 werd de nieuwe parochiële kerk voltooid aan de Prins de Lignestraat. Het rijksmonument staat in de volksmond bekend als de ‘tweetorenkerk’.

Al geruime tijd werkt de parochie H.Augustinus samen met andere parochies in Geleen. Rond 2000 is een gedeelte van de voormalige parochie van het H.Hart (Paterskerk) overgegaan naar de Augustinus. In de jaren daarna werden verschillende samenwerkingsverbanden opgezet. Hierdoor is er al een intensieve uitwisseling gegroeid in de pastorale werkvelden. Als echte centrumkerk brengt de Augustinus vele sociale lijnen samen en is door zijn grootte en mogelijkheden een kerkgebouw geworden dat aan vele gelovigen iets te bieden heeft. De kerk is bovendien elke middag tussen 14.00 uur en 16.00 uur open.