Christus Koning

Adres: Kluis 21
6165 EL Geleen
Parochiehuis:
Open:
Telefoon: 046-4743420
Email: parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl
Contactpersoon parochiale kerngroep: Ben Ketelslegers
046-474 69 04
b.ketelslegers@kpnplanet.nl

De parochie Christus Koning werd in 1948 gesticht. In 1953 werd de huidige parochiekerk in gebruik genomen. Na de Tweede Wereldoorlog begon Geleen een enorme groei door te maken aan de zuidkant. Het gebied tussen Oud-Geleen en Spaans Neerbeek werd ‘gevuld’. Een krachtige parochie ontstond in de loop der jaren daarna. Maar de relatief kleine parochie moest in de laatste twintig jaar samenwerking gaan zoeken met omliggende parochies. Samenwerking met de Verrijzeniskerk en de Pastoor van Ars lagen voor de hand. Met de Verrijzenis kreeg dat al snel vorm doordat er één kerkbestuur gevormd werd met de Christus Koning. Uiteindelijk werd begin 2010 de Verrijzenis aan de eredienst onttrokken en werd het verzorgingsgebied van de Verrijzenisparochie toegevoegd aan de Christus Koning. Ondertussen was ook de samenwerking met de Pastoor van Ars zover ontwikkeld dat tot één kerkbestuur werd gefuseerd. Van oudsher heeft de Christus Koning altijd een sterke bijdrage geleverd met betrekking tot de koorzang en het bezoek van de zieken.