Opgaveformulier Heilig Vormsel

  Met dit formulier kunt u uw kind inschrijven voor het Heilig Vormsel van 2022.  Geslacht kind
  JongenMeisje  (*) We hebben ook een bewijs van doopsel nodig. Dit kan een kopie zijn uit het trouwboekje of u vraagt een doopbewijs aan in de parochie waar uw kind gedoopt is. Dit kunt u later nog inleveren. Dit kan digitaal via vormselgeleen@gmail.com of anders vanaf oktober 2021 op het parochiekantoor (‎Prins de Lignestraat 31, 6161 CX Geleen). Betreft het evenwel een parochie in Geleen, dan kunnen wij zelf de gegevens opzoeken en hoeft u dus niet zelf voor een doopbewijs te zorgen. Als uw kind nog niet gedoopt is, dan hoeft u niets in te vullen.


  Voor het Heilig Vormsel volgen de kinderen vanaf midden oktober 1 keer in de 2 weken catechese in het parochiehuis van Oud-Geleen (Leursstraat 3).

  De datum van de Vormselviering is op dit moment nog niet bekend. Wanneer deze bekend wordt zullen we u hiervan op de hoogte stellen via mail.

  De kosten van het vormseltraject bedragen 50 euro, deze kunt u overmaken naar NL20 RABO 0130503592 ten name van "Parochie HH. Marcellinus en Petrus" onder vermelding van "VOR 2022" en de naam van uw kind. Wanneer het bedrag voldaan is, is uw aanmelding definitief.

  U ontvangt direct een bevestigingsmail van uw inschrijving. Let op: deze kan eventueel in de spam/ongewenste mail terecht komen. Wij vragen u om te controleren of u zelf deze mail ook écht ontvangen heeft zodat toekomstige mailwisseling i.v.m. het vormsel probleemloos kan verlopen.