Heilig Vormsel

Heilig Vormsel

Wilt u dat uw kind verder groeit in het geloof, dan is een volgende stap de voorbereiding op het heilig Vormsel. Samen met leeftijdsgenoten bieden we uw kind een voorbereidingstraject aan. Gelovig zijn en kind van God zijn vraagt ook om keuzes. Hoe kan ik met Christus verbonden leven in de verschillende omstandigheden van het leven? Dat vraagt om de Heilige Geest!

We bereiden de kinderen zorgvuldig voor met een lesprogramma (eens in de twee weken op woensdag- of donderdagmiddag van 16 tot 17u in het parochiehuis), een aantal themabijeenkomsten op zondagochtend en activiteiten.

Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan het vormsel.

Vormsel 2021

Het Heilig Vormsel wordt toegediend in 1 plechtige gezamenlijke viering op 1 oktober 2021 om 19u in de Augustinuskerk. 

Vormsel 2022

U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor het vormsel van 2022 via dit formulier. Wij vragen u om dit voor 1 oktober 2021 te doen i.v.m. het indelen van de catechesegroepjes en de start van de lessen midden oktober.