Eerste Heilige Communie

Eerste heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is weliswaar geen ‘officieel’ sacrament, maar vanaf dat moment neemt de gelovige wel sacramenteel deel aan de eucharistie. Het is een belangrijke stap in het geloofsleven van uw kind. Woont u in Geleen, zit uw kind in groep 4 van een basisschool in Geleen – is het katholiek gedoopt of wilt u het katholiek laten dopen – dan kan uw kind de Eerste Communie doen in onze parochie. Klik hier voor een overzicht van de voorwaarden voor deelname aan de eerste heilige communie.

We bereiden de eerste communie zorgvuldig voor met een lesprogramma dat begint in oktober (eens in de twee weken op maandag- of dinsdagmiddag na school in het parochiehuis), een aantal themavieringen op zondagochtend en enkele ouderavonden. 

U kunt uw zoon/dochter op dit moment niet meer opgeven voor de Eerste Heilige Communie van 2022. Rond het einde van het schooljaar vindt u hier de aanmeldformulieren waarmee u uw kind kunt opgeven voor de communie van 2023.