Catechese Goede Herder

Via dit formulier kunt u uw zoon/dochter (vanaf 3 jaar t.e.m. groep 3) inschrijven voor deze catechese.