Leren

Catechese: het geloof leren. Natuurlijk is dat niet alleen een kwestie van het verstand of een kwestie van kennis. Het is ook iets van het hart of van de ziel. Want geloof gaat over het leven, het leven dat God ons schenken wil. Ook onze kinderen willen we daarin laten delen. Want als geloof een kracht en een steun moet zijn op de momenten dat het ertoe doet, moet je een basis gelegd hebben waar je op kunt terugvallen. Catechese dus!

In onze parochie van Geleen bieden we daarom ook onze kinderen de mogelijkheid om te groeien en te blijven groeien in het geloof. Het catecheseaanbod start momenteel vanaf groep 4 en gaat na de basisschoolleeftijd als vanzelf over in de tienergroep. Met gekwalificeerde catechisten en catecheten hebben we een heel traject opgezet aan de hand van de methode ‘Licht op ons pad’. Om de twee weken komen de kinderen naar de les en zo bouwen we niet alleen aan een uitgebreide geloofskennis maar ook aan het geloof van uw kinderen. De lessen starten in september en zullen doorgaan tot het einde van het schooljaar. Voor de kinderen uit groep 3 willen we ook beginnen met een speciaal op hun gerichte catechese, als hier meer info over is dan kunt u dat hier lezen.

De kinderen worden verdeeld naar gelang hun groep op de basisschool. Groep 4 vormt onze ‘beginnersklas’. Het is het fundament: kennismaken met God, Jezus Christus (bijbelverhalen) en met de geloofsgemeenschap. Ook de communicanten maken deel uit van deze groep. De lessen zijn op maandag- of dinsdagmiddag. De volgende klas bestaat uit kinderen uit groep 5, 6 en 7. Hier wordt de eerste kennismaking verder uitgebouwd. Er is ook aandacht voor gebedsleven, de keuze tussen goed en kwaad en een plaats hebben in de geloofsgemeenschap. Ook deze lessen zijn op maandag- of dinsdagmiddag. Tenslotte zitten in derde klas de kinderen van groep 8. Het liefst werken we dan al met wat kleinere groepen om echt het gesprek aan te gaan met deze kinderen/jongeren. Thema’s uit eerdere jaren staan op het programma, maar vooral het maken van een eigen keuze. De lessen vinden plaats op donderdag- of vrijdagmiddag. Voor jongeren na het vormsel is er de tienergroep op vrijdagavond.

Alle lessen beginnen om 16.00 uur en eindigen om 17.00 uur en vinden plaats in het parochiehuis in Oud-Geleen aan de Leursstraat. Vanaf 15.30 uur is het parochiehuis open en kunnen de kinderen er al terecht. Met name voor communicanten en vormelingen zijn deze lessen verplicht.

Dit vormt de basis om ook sacramenten te kunnen ontvangen in de Kerk. Communicanten zullen naast deze algemene vorming nog enkele activiteiten en bijeenkomsten hebben, om hen goed te kunnen voorbereiden op hun speciale dag. (Wilt u meer informatie over de eerste heilige communie, klik hier) Ook de vormelingen zullen in de loop van het jaar nog meedoen aan een enkele extra activiteit en nu op dit moment zullen zij op het einde van het schooljaar het vormsel ontvangen. (Wilt u meer informatie over het vormsel, klik hier)

Wilt uw kind meedoen met de parochiecatechese, maar doet dit schooljaar (nog) niet de communie of het vormsel, dan kunt u hier het aanmeldformulier voor de algemene parochiecatechese invullen.

We geven het meteen toe: catechese in de parochie is nogal een verandering ten opzichte van catechese in de school of wat daar dan van terecht komt. In ieder geval vraagt het van iedereen een ‘omzetten van de geest’. Toch hadden we echt het gevoel dat er geen andere mogelijkheid meer was. Hier vindt u meer info over de parochiecatechese en de keuze die we, inmiddels alweer 2 jaar geleden, gemaakt hebben.

Heeft u interesse in de catechese die wij aanbieden of heeft u nog vragen: neem contact op met pastoor Quaedvlieg (046-4743420) of via een mail naar catechesegeleen@gmail.com.

Klik op een onderwerp voor meer informatie:

Aanmelden voor de algemene parochiecatechese (schooljaar 2020-2021)
Plan voor de catechese
Eerste Heilige Communie
Vormsel
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)