Ziekenzalving en ziekencommunie

De zieken hebben in het bijzonder Gods aandacht en zorg, en daarmee ook die van Zijn kerk. Door de zalving met de Heilige Olie van de zieken, wordt deze zorg van God voor het heil van de mens nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Daarmee is dit sacrament een hoopvol gebeuren, ook voor iemand die stervende is. Als een zieke dit sacrament wil ontvangen, neem dan tijdig contact op met een de priesters. Kunt u niemand bereiken op dat moment, dan kunt u in noodgevallen bellen naar de zusters in de Molenstraat. Zij proberen voor u een priester te bereiken. Ook in de ziekenhuizen of in het verpleeghuis kunnen parochianen de ziekenzalving ontvangen.

De ziekencommunie wordt op verzoek de eerste vrijdag van de maand (of de donderdagmiddag daarvoor) rondgebracht. Wilt u de ziekencommunie aan huis ontvangen?
Neem dan contact op met het parochiekantoor.