Begraafplaats Oud-Geleen

De begraafplaats is eigendom van de parochie H.H. Marcellinus en Petrus uit Oud-Geleen en is gelegen aan de Van Banninglaan in Geleen.
De begraafplaats is in 1934 in gebruik genomen ter vervanging van de begraafplaats rondom onze parochiekerk.

Ingaande 1 januari 2015 is het beheer ondergebracht bij de werkgroep “begraafplaats”. Deze groep van vrijwilligers zet zich belangeloos in om de begraafplaats tegen zo laag mogelijke kosten te onderhouden en hierdoor in stand te kunnen houden.

De begraafplaats is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Bezoekers worden verzocht zich waardig te gedragen en geen vernielingen aan te richten.

Onze begraafplaats heeft 2 stuks urnenvelden.
Het is ook mogelijk om een urn in een bestaand graf te laten bijplaatsen.

Onze begraafplaats mag gezien worden. Nabestaanden komen graag hun dierbaren bezoeken.
Er zijn dan ook veel vrijwilligersuren besteed om de begraafplaats er zo mooi te laten uitzien.
Deze vrijwilligers hebben wel af en toe graag een beetje hulp. Er zijn allerlei karweitjes op te knappen, het is niet allemaal zwaar werk. Een uurtje bladeren harken bijvoorbeeld.
Wanneer u graag in de vrije natuur bezig bent, of als u het niet kunt aanzien anderen te
zien werken, bent u van harte welkom om een handje mee te helpen.
U kunt zich opgeven bij de beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud.

Voor de grafrechten, de tarieven, het kerkhofreglement of voor enige impressies van onze begraafplaats  kunt u boven uw keuze maken.

In de grafrechten is opgenomen wie er begraven mag worden.

De kerkhofbeheerders, bereikbaar op werkdagen van 09.00-16.30 uur, zijn voor:

Begraving en onderhoud: Dhr. A. Hendrix 06-19 78 55 49
Administratief en financieel:    
Algemeen E-mailadres kerkhof: begraafplaatsoudgeleen@gmail.com

 http://www.begraafplaatsoudgeleen.nl

Parochie H.H. Marcellinus en Petrus is een van de samenwerkende parochies in Geleen.