Uitvaart

Het vanuit de kerk afscheid nemen van een overledene is geen sacrament, maar wel een liturgische viering die een belangrijk moment markeert. Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis, die vaak zorgt voor gevoelens van onmacht en verwarring. Als parochiegemeenschap willen we dan graag van betekenis zijn. Dat kan met het verzorgen van een uitvaart vanuit de kerk of een gebedsviering in de aula van een crematorium of begraafplaats. Als een dierbare overlijdt, neem dan eerst contact op met de uitvaartondernemer. Hij/zij zal contact opnemen met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Daarna zal een lid van het pastoraal team contact opnemen om een afspraak te maken om samen de uitvaart voor te bereiden. Zowel een eucharistieviering als een gebedsdienst behoort tot de mogelijkheden al naargelang het beste aansluit bij de situatie. Daarbij is ook eigen inbreng van familie of vrienden van de overledene altijd mogelijk. Samen met u en in goed onderling overleg werken we toe naar een waardig afscheid van uw dierbare.