Doopsel

Het doopsel markeert het begin van onze geloofsweg en de intrede in de gemeenschap van gelovigen. We worden kind van God en samen met Christus willen wij ons leven opbouwen. Het meest vertrouwd is het doopsel van kleine kinderen en ouders maken de keuze om hun kind te laten delen in de gemeenschap van de katholieke Kerk. Maar ook grotere kinderen en volwassenen kunnen altijd deze eerste sacramentele stap zetten.

Wilt u graag uw kind laten dopen, neem dan contact op met de kapelaan. Wilt u zelf worden gedoopt, of wilt u hierover praten, neem dan contact op met de pastoor.