Boete en verzoening

In ons leven leren wij met vallen en opstaan dat we niet ontkomen aan ruzie en conflicten met anderen. Het leven is niet goed te dragen als we met boosheid en ergernissen blijven lopen. Vergeven en vergeving vragen kunnen deze ergernissen het hoofd bieden. Daarmee doen we dan wat Jezus deed. Dat vraagt van ons dat wij Hem in ons leven toelaten. Door het sacrament van Boete en Verzoening, ook wel de biecht genoemd, raakt Jezus ons aan. Daardoor kunnen we mensen zijn, die we willen zijn. Met dit sacrament worden twee relaties hersteld: de relatie met God en de relatie met de mensen om ons heen. Door het uitspreken van onze fouten en onhebbelijkheden, weten we ons geaccepteerd door God. Daardoor kunnen we de definitieve stap zetten naar verzoening met de ander.

In de Advent en de Veertigdagentijd wordt, voorafgaand aan de grote kerkelijke feesten van Kerstmis en Pasen, een boeteviering gehouden. Tijdens deze viering kunt u zich in de rust van het gebed voorbereiden op het ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Ook op andere momenten van het jaar is het mogelijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met een van de priesters.