Wat doen wij bij…

Sacramenten en andere liturgische vieringen

Ons leven is groeien op velerlei manieren. Wij katholieken willen ook groeien vertrouwen op God. Sacramenten begeleiden ons op deze levensweg. Zij bevestigen en versterken ons geloof: groeien in verbondenheid en leven in de gemeenschap van Jezus Christus. De kerk kent zeven sacramenten: doopsel, vormsel, eucharistie, boete en verzoening, ziekenzalving, wijding en huwelijk.