Praten over de Toekomst

Boeiende en goed bezochte gespreksavonden

Vóór de zomer zijn alle parochianen, vrijwilligers en verenigingen uitgenodigd om met ons en elkaar in gesprek te gaan. Deze gespreksavonden in juni en juli werden druk bezocht, in totaal hebben ruim 150 mensen deelgenomen!
Nu staan wij voor de 2e ronde gesprekken die in oktober en november worden gehouden.

Uit alle reacties van de gesprekken van vóór de zomer hebben wij vijf thema’s gekozen die ons samen het meest aan het hart gaan. Deze thema’s staan centraal tijdens de workshops in oktober en november. Samen kunnen wij dan nadenken over hoe wij deze thema’s handen en voeten kunnen geven. Zij moeten ons een beter inzicht geven in hoe de Rooms Katholieke Kerk van Geleen er in de toekomst uit zou kunnen zien. We geloven dat de Heilige Geest daarbij zal spreken door alle gelovigen en dat hun stem richting geeft. Niet alle onderwerpen zijn daarbij even geschikt voor verdere verdieping. Daarom zijn de vijf thema’s gekozen die het meest zinvol en veelbelovend zijn voor de toekomst van onze parochies.

Thema’s:

Nabijheid, Gastvrijheid, Naar buiten treden, Geloofsgemeenschap, Uitstraling

Nabijheid

Zorg voor de naaste, zit als het ware in de genen van de Kerk. We volgen daarin Jezus Christus die oog had voor de zwakke, kwetsbare, de zondaar, de uitgestotene… Maar dat concreet maken? Dat is een uitdaging. Diaconie is ‘hot’ in deze tijd, maar niet gemakkelijk en ook niet altijd vanzelfsprekend. Want drempels overschrijden die anderen niet durven te nemen, is wezenlijk. Kunnen we dat? Willen we dat? En hoe?

Gastvrijheid

Open staan voor iedereen, toegankelijk zijn, laagdrempelig! Natuurlijk! Stralen we dat ook uit? Ervaart de buitenstaander dit? Maar de Kerk staat ook ergens voor, heeft identiteit… en vraagt dus ook wat. Want zieltjes winnen is niet ons doel, wel dat mensen zich welkom voelen bij Christus en zijn liefde ervaren doorheen ons.

Naar buiten treden

Niet in je kerkgebouw blijven zitten, maar in alle opzichten de dialoog durven aangaan met de samenleving. We hoeven ons niet te verschuilen en hebben een boodschap waar we trots op mogen zijn. Maar voor je geloof uitkomen is in deze tijd juist helemaal niet zo vanzelfsprekend… Kunnen we de flair van onze paus vinden? Hoe vindt ieder van ons, van jong tot oud, de geestdrift om te staan voor zijn kerk en zijn geloof?

Geloofsgemeenschap

Onze gemeenschap is een geloofsgemeenschap, Jezus Christus is degene die ons bindt! Soms lijken we dat te vergeten. Maar Hij is het die onze gemeenschap onderscheidt van welke andere dan ook. Wij zijn zijn apostelen in deze wereld… En wij allemaal samen bepalen hoe we onze gemeenschap op de kaart zetten… De Kerk wordt niet afgemeten of afgerekend of aantrekkelijk door priesters maar door wat de gemeenschap laat zien.

Uitstraling

De bekoring is om je heil te zoeken in activisme. Maar de realiteit is dat we kleiner worden. Dat accepteren is best al een grote stap. Beter dan nog méér te doen, kun je nadenken over hoe je béter kunt doen. Wat straal je uit? De actieve en welwillende gemeenschap die wij zijn is kostbaar. Als ze versnippert raken we haar kracht kwijt.

Meepraten en meedoen!

Om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te praten zijn er in oktober en november vier gespreksavonden en een -middag in verschillende locaties verspreid over Geleen.
Elke middag/avond begint met een korte inleiding en daarna gaan wij in groepjes uiteen voor een workshop met 8 tot maximaal 10 deelnemers. Iedere deelnemer kan op één avond/middag kunt u twee themaworkshops kiezen. Wie over meer thema’s wil meepraten, kan zich voor twee of zelfs drie avonden/middag aanmelden.

Om alles in goede banen te leiden moeten we vooraf een goed beeld hebben van het aantal mensen dat mee komt praten. Daarom is vooraf inschrijven noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de workshops. Vol is vol en op goed geluk binnen lopen is dus geen optie.
Natuurlijk proberen we iedereen de kans te geven om mee te praten. Dus als u onverhoopt niet kunt komen, maar wel wilt meepraten, laat het ons weten.

Elke gedachte, idee, aanbeveling en ook kritiek kan waardevol zijn om samen dat specifieke aspect van geloofsgemeenschap zijn vorm te geven.
Iedereen is van harte welkom om mee te praten en mee te doen!

RK PAROCHIES GELEEN
PRATEN OVER ONZE TOEKOMST

  Aanmeldformulier

  Naam

  Adres

  Telefoon

  E-mailadres

  Hierbij meld ik mij aan voor de gespreksavond op:

  Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende workshops:
  Ik geef cijfer: (van 1 t/m 5, is van hoogste naar laagste voorkeur)

  Cijfer:

  Gastvrijheid:

  Nabijheid:

  Naar buiten treden:

  Geloofsgemeenschap​​​:

  Uitstraling:

  Ik kan niet naar een gespreksavond komen, maar wil wel graag reageren:

  Graag ontvang ik daarover nader bericht van u:

  Eventuele opmerkingen: