Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Het kerkbestuur van de RK parochies Geleen hecht veel waarde aan het bevorderen en handhaven van de sociale veiligheid van mensen. 

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. 

Grensoverschrijdend gedrag kan daarbij allerlei vormen aannemen zoals agressie, verbaal of fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, negeren of sociaal uitsluiten. 

Wie het gevoel heeft dat (pastorale) beroepskrachten of vrijwilligers in de rooms-katholieke kerk in Geleen grenzen overschreden hebben of dreigen te overschrijden, die de sociale veiligheid in gevaar brengen, kunnen hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Deze heeft tot taak te luisteren en samen te zoeken naar oplossingen.

De vertrouwenspersoon van onze parochies is mevrouw Caroleyne van der Velden

Caroleyne van der Velden

U kunt contact met haar opnemen als er nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting. 

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 -21933111 of per mail op caroleyne.van.der.velden@xs4all.nl.

Mevrouw Van der Velden is als psycholoog verbonden aan MeanderGroep Zuid Limburg.

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht