Onze nieuwe pastoor: Rainer Kanke

Pastoor Rainer Kanke van Echt wordt de nieuwe pastoor van onze stadsparochie. Hij begint op 15 september aan zijn nieuwe taak. Van harte welkom!

 

Rainer Kanke (63) komt oorspronkelijk uit Duitsland. Hij kwam eind jaren zeventig naar Nederland om de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc te volgen. In 1985 werd hij tot priester gewijd. Daarna was hij korte tijd kapelaan in Elsloo en daarna vier jaar pastoor van de parochie H. Paulus in Sittard-Limbrichterveld. Van 1992 tot 2003 was Kanke pastoor van de parochie H. Oda in Weert-Boshoven en later ook van de parochie HH. Hieronymus en Antonius in Weert-Laar. In 2003 werd Kanke benoemd tot pastoor van zijn huidige parochie H. Landricus en Edith Stein en de parochie H. Pius X in Echt en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte in Ohé en Laak. De twee parochies in Echt gingen later onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband met de parochies Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey, H. Judocus in Sint-Joost, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch en Onze-Lieve-Vrouw Moeder der H. Hoop in Maria Hoop. Dit samenwerkingsverband is op 1 januari 2021 de parochiefederatie Echt geworden. 

Kapelaan Nicholas Pethuru op tijd terug voor geplande eerste H. Missen

Het ziet er naar uit dat kapelaan Nicholas komende maandag 14 juni terugkomt naar Geleen. Hij moet dan wel nog 5 dagen in quarantiaine. We gaan er echter vanuit dat zijn eerste H. Missen door kunnen gaan. Die missen zijn als volgt gepland:
Zaterdag 19 juni 19.00 uur in O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand met maximaal 90 kerkgangers
Zondag 20 juni om 11.00 uur in de H. Marcellinus en Petrus met maximaal 75 kerkgangers
Zaterdag 26 juni om 17.30 uur in de H. Pastoor van Ars met maximaal 45 kerkgangers
Zondag 27 juni om 9.30 uur in de H. Augustinus met maximaal 120 kerkgangers
Zondag 27 juni om 11.00 uur in de Christus Koning met maximaal 75 kerkgangers
Het is wel noodzakelijk om vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com
Voor wie de priesterwijding graag terug wil kijken 
Of ga terug naar de startpagina en klik op het YouTube logo.

Zondag 30 mei Alternatieve processie: beleving van gemeenschap, geloof en ontspanning

Ook dit jaar is er geen ‘gewone’ processie in Geleen. Dat is vanwege corona nog steeds te ingewikkeld. De vraag is dan: wat kan wel? Heel veel! Op zondag 30 mei staat er van alles op het programma in onze Geleense Stadsparochie Marcellinus & Petrus!  Van 14.00 tot 17.00 organiseren we een tocht langs drie kerken, de nieuwe pastorie in wording, het Maria-altaar aan de Nachtegaalstraat en het Burgemeester Damenpark. Er kan gestart worden vanuit de Augustinuskerk (Lutterade), de Christus Koningkerk (Kluis) en de Marcellinus & Petruskerk (Oud-Geleen). Koop ter plekke een stempelkaart (€2,-), verzamel minstens 10 stempels en ontvang na afloop een mooi aandenken.

Dit jaar wordt het dus geen processie, maar meer een vorm van pelgrimeren, van samen onderweg zijn! iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.

Nieuwsgierig wat er allemaal op het programma staat? Kijk dan op deze digitale stempel en routekaart. De ‘echte’ is komend weekend al te koop in onze kerken en op zondagmiddag 30 mei in de drie kerken die op de route liggen.

Stempel- en routekaart

Priesterwijding kapelaan Nicholas Pethuru uitgesteld

Komende woensdag 12 mei zou kapelaan Nicholas Pethuru in Sri Lanka tot priester worden gewijd. Een dag waar we allemaal, samen met hem, naar uitgekeken. Vanwege de situatie in Sri Lanka rondom het coronavirus heeft het bisdom Batticaloa moeten besluiten de priesterwijding uit te stellen tot dinsdag 1 juni om 10.00 uur (Nederlandse tijd 06.30 uur). De plechtigheid zal te volgen zijn via een livestream die te vinden is op ons youtubekanaal https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen

Het uitstel in Sri Lanka betekent dat ook de eerste Heilige Missen van onze kapelaan in onze kerken opschuiven. Die staan nu gepland op zaterdag 19 juni om 19.30 uur in O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, zondag 20 juni om 11.00 in Marcellinus & Petrus, zaterdag 26 juni om 17.30 uur Pastoor van Ars, zondag 27 juni om 9.30 uur in Augustinus en om 11.00 uur in Christus Koning. Ook voor deze missen is aanmelding noodzakelijk via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046-4743420.

We moeten voor deze datums toch ook een voorbehoud maken. We weten namelijk niet hoe de situatie in Sri Lanka zich zal ontwikkelen. Daardoor is het moment van terugkeer van kapelaan Pethuru nog onzeker. Mensen die zich voor een van de Heilige Missen aanmelden, krijgen automatisch bericht als de datum verandert. 

Meer kerkgangers toegestaan

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. In deze grote kerken mag nu maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Dat betekent in onze kerken de volgende maximum aantallen kerkgangers:

Augustinus 80, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 60, Marcellinus & Petrus 50, Christus Koning 50 en Pastoor van Ars 30. Aanmelden blijft noodzakelijk via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046-4743420. Vaste kerkgangers kunnen desgewenst vast op de reserveringslijst worden geplaatst. Zij hoeven dan niet elke week aan te melden, alleen afmelden als ze niet komen. Voor de dorodeweekse missen hoeft niet te worden aangemeld.

Samen op weg naar Pasen

We hebben nog steeds te maken met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Zo mogen er nog steeds maar 30 kerkgangers aanwezig zijn bij een viering of H. Mis. Toch kijken we uit naar het Hoogfeest van Pasen. Daar zijn we ons ook al een aantal weken op aan het voorbereiden. Graag zetten we op een rij hoe we de Goede Week en Pasen dit jaar samen gaan vieren.

Samen op weg naar Pasen 2021 def

Vanaf vandaag zijn we officieel RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen

Vandaag 1 januari 2021 heeft Geleen officieel nog maar 1 parochie: RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen. Onze hoofdkerk is de St, Augustinuskerk. De andere kerken zijn Pastor van Ars in Zuid, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel, Marcellinus & Petrus in Oud-Geleen en Christus Koning aan de Kluis.

Samen in vreugde en vertrouwen onderweg met Christus!

https://www.youtube.com/watch?v=9ESzLDKIkCU

Besluit bisschoppen: kerken blijven open, maar geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er geen publieke vieringen mogen zijn op kerstavond. Dat betekent dat we de viering om 17.30 uur kleuterkerst/gezinsviering en de nachtmis om 21.00 uur via livestream gaan uitzenden. https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen

De gezinsmis van 19.00 uur en de missen van 22.00 uur (CK) en 24.00 uur (Aug) komen volledig te vervallen.

Op Eerste en Tweede Kerstdag mogen de vieringen wel doorgaan. Uiteraard met maximaal 30 bezoekers. Ook voor het overige blijven de kerken in deze periode van lockdown open. De overheid heeft daar ook toestemming voor gegeven. In deze situatie is het nog belangrijker dat we ons aan de regels te houden:

–       Vooraf aanmelden voor de kerstvieringen op 1e en 2e Kerstdag en ook voor alle H. Missen in de weekenden.

–          Iedere parochiaan mag zich voor maximaal één viering op Eerste of Tweede Kerstdag aanmelden, missenschema (zie parochieblad) op deze beide dagen blijft hetzelfde.

–          Ieder moet zich individueel aanmelden, echtparen/huishoudens kunnen zich wel gezamenlijk aanmelden.

–          Aanmelden vanaf 17 december echt zoveel mogelijk via het mailadres aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor, alleen tussen 9.00 en 12.00 uur.

–          Als alle plaatsen bezet zijn, krijgen mensen een standaardmail dat er geen plaats meer is. Daarbij dan een link naar de livestreams als alternatief.       

Wie zich niet heeft aangemeld, kunnen we niet binnenlaten!

Onderstaand het parochieblad met daarin aangegeven wat er is gewijzigd en het Inlegvel bij het parochieblad.

Parochieblad RK Parochies Geleen Speciale Kerstuitgave 2020 aangepast

Inlegvel na besluit bisschoppen

 

Bisschop besluit tot samenvoeging parochies Geleen

De bisschop bepaalt dat met ingang van 1 januari 2021 de parochies H.
Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus Koning, Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, H. Pastoor van
Ars en Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus te Geleen fuseren tot één
nieuwe parochie met de naam “R.-K. PAROCHIE HH. MARCELLINUS EN
PETRUS”. En verder geeft hij aan dat allen die tot dusver behoorden tot de
genoemde parochies met ingang van 1 januari 2021 behoren tot de nieuwe
parochie R.K. parochie HH. Marcellinus en Petrus.

Klik hier om het volledige decreet van de bisschop in te zien.

Het decreet is betekend op 1 december 2020. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen dit decreet binnen 10 nuttige dagen na deze datum. Dus uiterlijk 15 december moet een eventueel bezwaar bij de bisschop zijn ingediend.

Adventvieringen: zorg hebben om elkaar

Woensdag beginnen de Adventvieringen in de Pastoor van Arskerk als voorbereiding op en toeleven naar kerstmis. Thema is dit jaar: zorg hebben om elkaar. Een thema dat past bij deze bijzondere tijd waar we nu in leven. Hiervoor zijn lezingen en muziek gezocht die ons ingetogen leiden naar het kerstfeest.
De Advent Vieringen zijn op drie woensdagen in de Pastoor van Arskerk.
Woensdag 2 december 19.00 u
Woensdag 9 december 19.00 u
Woensdagmiddag 16 december 15.00 u
Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch bij het parochiekantoor tel. 046 – 4743420 Wij vragen iedereen dringend in de kerk een mondkapje te dragen en dit zelf mee te brengen.
Wij wensen iedereen een goede voorbereiding op het kerstfeest toe.