Samen op weg naar Pasen

We hebben nog steeds te maken met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Zo mogen er nog steeds maar 30 kerkgangers aanwezig zijn bij een viering of H. Mis. Toch kijken we uit naar het Hoogfeest van Pasen. Daar zijn we ons ook al een aantal weken op aan het voorbereiden. Graag zetten we op een rij hoe we de Goede Week en Pasen dit jaar samen gaan vieren.

Samen op weg naar Pasen 2021 def

Vanaf vandaag zijn we officieel RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen

Vandaag 1 januari 2021 heeft Geleen officieel nog maar 1 parochie: RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus Geleen. Onze hoofdkerk is de St, Augustinuskerk. De andere kerken zijn Pastor van Ars in Zuid, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in Lindenheuvel, Marcellinus & Petrus in Oud-Geleen en Christus Koning aan de Kluis.

Samen in vreugde en vertrouwen onderweg met Christus!

https://www.youtube.com/watch?v=9ESzLDKIkCU

Besluit bisschoppen: kerken blijven open, maar geen publieke vieringen op Kerstavond 24 december

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er geen publieke vieringen mogen zijn op kerstavond. Dat betekent dat we de viering om 17.30 uur kleuterkerst/gezinsviering en de nachtmis om 21.00 uur via livestream gaan uitzenden. https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen

De gezinsmis van 19.00 uur en de missen van 22.00 uur (CK) en 24.00 uur (Aug) komen volledig te vervallen.

Op Eerste en Tweede Kerstdag mogen de vieringen wel doorgaan. Uiteraard met maximaal 30 bezoekers. Ook voor het overige blijven de kerken in deze periode van lockdown open. De overheid heeft daar ook toestemming voor gegeven. In deze situatie is het nog belangrijker dat we ons aan de regels te houden:

–       Vooraf aanmelden voor de kerstvieringen op 1e en 2e Kerstdag en ook voor alle H. Missen in de weekenden.

–          Iedere parochiaan mag zich voor maximaal één viering op Eerste of Tweede Kerstdag aanmelden, missenschema (zie parochieblad) op deze beide dagen blijft hetzelfde.

–          Ieder moet zich individueel aanmelden, echtparen/huishoudens kunnen zich wel gezamenlijk aanmelden.

–          Aanmelden vanaf 17 december echt zoveel mogelijk via het mailadres aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor, alleen tussen 9.00 en 12.00 uur.

–          Als alle plaatsen bezet zijn, krijgen mensen een standaardmail dat er geen plaats meer is. Daarbij dan een link naar de livestreams als alternatief.       

Wie zich niet heeft aangemeld, kunnen we niet binnenlaten!

Onderstaand het parochieblad met daarin aangegeven wat er is gewijzigd en het Inlegvel bij het parochieblad.

Parochieblad RK Parochies Geleen Speciale Kerstuitgave 2020 aangepast

Inlegvel na besluit bisschoppen

 

Bisschop besluit tot samenvoeging parochies Geleen

De bisschop bepaalt dat met ingang van 1 januari 2021 de parochies H.
Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus Koning, Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, H. Pastoor van
Ars en Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus te Geleen fuseren tot één
nieuwe parochie met de naam “R.-K. PAROCHIE HH. MARCELLINUS EN
PETRUS”. En verder geeft hij aan dat allen die tot dusver behoorden tot de
genoemde parochies met ingang van 1 januari 2021 behoren tot de nieuwe
parochie R.K. parochie HH. Marcellinus en Petrus.

Klik hier om het volledige decreet van de bisschop in te zien.

Het decreet is betekend op 1 december 2020. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen dit decreet binnen 10 nuttige dagen na deze datum. Dus uiterlijk 15 december moet een eventueel bezwaar bij de bisschop zijn ingediend.

Adventvieringen: zorg hebben om elkaar

Woensdag beginnen de Adventvieringen in de Pastoor van Arskerk als voorbereiding op en toeleven naar kerstmis. Thema is dit jaar: zorg hebben om elkaar. Een thema dat past bij deze bijzondere tijd waar we nu in leven. Hiervoor zijn lezingen en muziek gezocht die ons ingetogen leiden naar het kerstfeest.
De Advent Vieringen zijn op drie woensdagen in de Pastoor van Arskerk.
Woensdag 2 december 19.00 u
Woensdag 9 december 19.00 u
Woensdagmiddag 16 december 15.00 u
Aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch bij het parochiekantoor tel. 046 – 4743420 Wij vragen iedereen dringend in de kerk een mondkapje te dragen en dit zelf mee te brengen.
Wij wensen iedereen een goede voorbereiding op het kerstfeest toe.

Allerzielenlof via livestream

In het weekend van 31 oktober en 1 november staan we stil bij onze overledenen van het afgelopen jaar. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de gebruikelijke middagvieringen in onze kerken helaas niet doorgaan dit jaar. Maar wat doen we wel? Na de ochtendmissen op zondag worden de graven op de begraafplaatsen gezegend. Om 15.00 uur is er een viering in de Augustinuskerk, maar zonder publiek.  We lezen daarbij de namen van alle overledenen van alle parochies. We steken kaarsen voor hen aan en er is een mooi gedicht. Natuurlijk ook een evangelie en een preek en het Gebed voor de overledenen.

Deze viering is via de livestream te zien. Klik op de onderstaande link.

https://www.youtube.com/channel/UCTUz7cpOiNX8-bu1yl_YklA

We luiden om 15.00 uur in alle kerken de klokken (5 minuten). Een herdenking anders dan anders maar hopelijk toch ook de moeite waard.

Zaterdag Diakenwijding kapelaan Nicholas Pethuru

Komend weekend wordt onze kapelaan Nicholas Pethuru, samen met 5 andere wijdelingen tot transeunt diaken gewijd. Een belangrijke stap voor hen op weg naar het priesterschap en uiteraard een bijzondere gebeurtenissen voor ons allemaal. Jammer dat we er niet bij kunnen zijn vanwege de coronamaatregelen. Maar we kunnen wel meekijken! Via de website http://www.bisdom-roermond.nl  is er zaterdag een livestream te zien van de plechtigheid. Wat we deze dagen ook kunnen doen, is bidden voor Nicholas, om hem te steunen op weg naar zijn wijding!

Alle mistijden op een rij

Nu we door de aanscherping van de coronamaatregelen nog maar 30 mensen per viering mogen toelaten, proberen we onze kerkgangers zoveel mogelijk te verdelen over alle H. Missen. Daarom zetten we alle mistijden nog eens op een rij:

Zaterdag   17.30 u Pastoor van Ars Zuid en 19.00 u OLAB Lindenheuvel.

Zondag   9.30 u Augustinus en 11.00 u M&P Oud-Geleen en Christus Koning Kluis.

Doordeweeks: maandag 9.00 u Augustinus, op dinsdag is er voorlopig geen H. Mis, woensdag 19.00 u Augustinus, donderdag 9.00 u M&P en vrijdag 9.00 u Augustinus.

Voor de weekendvieringen aanmelden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046 474 34 20. Voor de doordeweekse missen hoeft vooralsnog niet te worden aangemeld, tenzij we zien dat ook daar het aantal van 30 mensen wordt bereikt. Let op: we adviseren iedereen dringend tijdens de mis een mondkapje te dragen.

 

Ook in onze kerken aanscherping coronamaatregelen

We zien het aantal besmettingen met het coronavirus al weken gestaag oplopen. Dat vraagt om striktere maatregelen, ook in onze kerken. De Nederlandse bisschoppen hebben daartoe vandaag een advies uitgebracht. Dat gaan we opvolgen en dat betekent de volgende (aanscherping van) maatregelen:

Maximaal 30 bezoekers per viering.

H. Mis in Augustinus (zondag 9.30 u) is weer te volgen via livestream (YouTube).

Dringende advies in de kerk tijdens de mis een mondkapje te dragen, behalve bij communie, dan het mondkapje achterlaten in de bank.

De regels van reserveren, ontsmetten, looprichtingen, 1,5 meter afstand, ook van gangpad, en geen samenzang, gaan we nog strikter toepassen.

Misintenties zoals zeswekendiensten of jaardiensten gaan we uitstellen of met maximaal 5 familieleden. Parochiekantoor gaat overleggen met families.

Geen vaste reserveringen meer. Elke week reserveren en eventueel uitwijken naar een andere kerk of kiezen voor een doordeweekse mis. Mensen die de week ervoor in het weekend niet naar de kerk zijn geweest, krijgen het weekend daarna voorrang. Voor de doordeweekse missen hoeft vooralsnog niet gereserveerd te worden, tenzij blijkt dat daar meer dan 30 mensen naar toe komen.

Allerzielenvieringen in de kerken zullen dit jaar vervallen; we onderzoeken de mogelijkheid voor een klein alternatief op de kerkhoven.

Voorlopig geen koffie drinken na de mis.

Laten we bidden voor betere tijden…

Afscheidsactiviteiten voor kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. De Geleense parochies willen graag op een gepaste manier afscheid nemen van de kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom is er in elke kerk een afscheidsmis en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Na elke mis is er een  ‘defiléreceptie’ waarbij de kapelaan zich voor in de kerk opstelt. Vervolgens kunnen aanwezigen rij voor rij, met voldoende afstand, naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan Carlos. Handen schudden zal helaas niet gaan. Bij de afscheidsbijeenkomst wordt er kort gesproken namens pastoraal team en kerkbestuur. Daarna volgt ook een defiléreceptie. Kapelaan Carlos is gevraagd naar een passend afscheidsgeschenk. Hij wil graag geld bij elkaar sparen om na de coronacrisis zijn ouders naar Nederland te laten komen. Een bijdrage daaraan wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor zowel de afscheidsmissen als de afscheidsbijeenkomst is het noodzakelijk vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  vanwege het beperkt aantal plaatsen in de kerken i.v.m. de coronavoorschriften. Voor de afscheidsmissen geldt ‘vol is vol’. Mochten zich voor de afscheidsbijeenkomst meer personen aanmelden dan er plaats is, dan werken we met een tijdslot, zodat er toch voor iedereen gelegenheid is om aanwezig te zijn. Uiteraard krijgen mensen daar dan bericht over.

De afscheidsmissen zijn op:

Zaterdag 19 september                 Pastoor van Arskerk Zuid 17.30 uur

Zondag 20 september                   Christus Koningkerk Kluis 11.00 uur

Zaterdag 26 september                Kerk OLAB Lindenheuvel  19.00 uur

Zondag 27 september                   Marcellinus & Petruskerk Oud-Geleen  9.30 uur

Zondag 4 oktober                           Augustinuskerk Lutterade/centrum 9.30 uur

De afscheidsbijeenkomst is op zondag 27 september in de Augustinuskerk Lutterade/centrum van 13.30 tot 15.30 uur