Kinderwoorddienst

Kinderen willen graag van alles weten. Ze vragen je de oren van het hoofd. Op een gegeven moment vragen ze ook over de Kerk en het geloof. Vragen als: Is Jezus nu echt geboren? Waar is Jezus nu? Wat doen ze in de kerk? Wat gebeurt er als je dood bent? En noem maar op. Tijdens de kinderwoorddienst proberen we spelenderwijs een antwoord te geven dat bij hun leeftijd past. We lezen het Evangelie voor en proberen dit verhaal van Jezus op een voor de kinderen begrijpelijke manier uit te leggen. Zij kunnen ook vragen stellen en samen met ons bidden. De kinderen worden aan het begin van de eucharistieviering door ons uitgenodigd om mee te gaan naar de crypte in de kerk. Zij komen weer terug in de kerk na de preek. Op deze manier kan het hele gezin de viering goed beleven en mee vieren. Klik hier voor de flyer voor meer informatie.

Communievoorbereiding

De kinderwoorddienstgroep zorgt niet alleen voor de wekelijkse kinderwoorddienst in één kerk van Geleen, maar assisteert ook bij de themavieringen ter voorbereiding op de eerste heilige communie.

De kinderen die zich op de communie voorbereiden worden met hun ouders uitgenodigd om een aantal eucharistievieringen mee te vieren die de thema’s Doop, het Woord, Eucharistieviering, Vergeving en Dankviering hebben.

Overige vieringen

Ook bij de vieringen rondom Kerstmis wordt rekening gehouden met jonge gezinnen. Zo zijn er naast de Gezinsmis nog twee kleutervieringen, waar gezinnen voor kunnen kiezen met kinderen jonger dan zo’n 7 jaar.

Dit is geen eucharistieviering, maar een viering waarin samen met de kleuters het kerstverhaal wordt gespeeld, gebeden en liedjes gezongen.

Flyer KWD