Kosten vieringen & misintenties

Onderstaand een overzicht van de bijdragen die wij vragen voor een eucharistieviering, misintentie of bijzondere viering.

Voor nadere tekst en uitleg en ook voor het afstemmen van de inhoud en organisatie van een bijzondere viering, kunt U rechtstreeks contact opnemen met één van de leden van het Pastorale Team.

 • Eenvoudige dienst door de week (leesmis)         €  15,00
 • Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag  €  30,00
 • Uitvaartdienst met voorbereiding (koor extra)      € 500,–
 • Crematiedienst zonder kerkdienst                        € 500,–
 • Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, of een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst                                      €  100,–
 • Trouwdienst (koor extra)                                       € 500,–
 • Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden                                                              € 325,–
 • Kerkbijdrage                                                          € 120,–
 • Gedenkplaatje ( + € 50,– voor 10 jaar)                 €  50,–
 • Noveenkaars                                                         €  4,50

Koren

 • H. Augustinus/OLAB  € 90,–
 • Christus Koning/Oud Geleen         € 90,–

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)

 • Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
  • 5 jaar    €  75,–
  • 10 jaar  € 150,–
  • 20 jaar  € 275,–
 • Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
  • 5 jaar    € 150,–
  • 10 jaar  € 300,–
  • 20 jaar  € 600,–

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,– voor 2023. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
Bovenstaande prijsopgave is in lijn met de richtlijn die door het Bisdom Roermond is aangegeven.