Kerkbijdrage

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de actie Kerkbalans.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Binnen een geloofsgemeenschap draait alles om mensen. Maar om onze gemeenschap in stand te kunnen houden, is er ook geld nodig. Denk aan het onderhoud van de kerkgebouwen, de kosten van vieringen, de salarissen van priesters, maar ook van dirigenten en organisten.
Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen maandelijks kerkbijdrage betalen.

Doet u al mee? Dan danken wij u hartelijk voor uw bijdrage.
Wilt u ook meedoen? Of wilt u uw kerkbijdrage verhogen?
Stuur dan een mail of bel 046-474 34 20 en lees vooral ook hoe u de fiscus kunt laten meebetalen!

Actie ‘Laat de fiscus meebetalen aan onze kerk!’

De RK Parochies Geleen hebben de ANBI-status. ( Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw kerkbijdrage fiscaal aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Hiervoor bestaat echter een inkomensafhankelijke drempel, waardoor u waarschijnlijk geen aftrek heeft bij uw aangifte.
Sinds enige tijd is het mogelijk een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ af te sluiten met een ANBI. Deze overeenkomst sluit u af voor een periode van minimaal 5 jaar. De overeenkomst is steeds direct opzegbaar en eindigt automatisch bij overlijden. Met zo’n overeenkomst kunt u de volledige kerkbijdrage wel bij uw aangifte in mindering brengen.
Rekenvoorbeeld: u betaalt maandelijks € 20,- aan kerkbijdrage = € 240,- per jaar. U valt voor de inkomstenbelasting in het 30% tarief. Indien u de kerkbijdrage met € 100,- verhoogd tot  € 340,-, hoeft u 30% = € 102,- minder belasting te betalen, waardoor u per saldo € 238,- netto betaalt.
De parochie gaat er op deze manier aanzienlijk op vooruit zonder dat u netto meer kerkbijdrage gaat betalen. Toon daarom uw betrokkenheid bij uw kerk en laat de belastingdienst meebetalen aan een gezondere financiële positie van uw parochie.