Tarieven 2022

Begraafplaatsen RK Parochie H.H. Marcellinus & Petrus Geleen

Begraafplaats Oud-Geleen gelegen aan de van Banninglaan 108

Begraafplaats Lutterade gelegen aan de Groenseykerstraat 1

 

Tarieven 2022

 

Nieuw enkelbreed veldgraf  
20 jaar grafrechten €  840
Administratie en beheer €   90
Verwijderingsbijdrage €  315
Totaal € 1245

 

Nieuw kindergraf voor kinderen tot 12 jaar  
20 jaar grafrechten €  400
Administratie en beheer €   45
Verwijderingsbijdrage nvt
Totaal € 445

 

Nieuw urngraf in vak A1 en B1 Oud Geleen en Lutterade  
10 jaar grafrechten € 420
Administratie en beheer €  90
Verwijderingsbijdrage €  55
Totaal € 565

 

Nieuw urngraf in vak Z1 Oud Geleen  
10 jaar grafrechten € 630
Administratie en beheer €   90
Verwijderingsbijdrage €   55
Totaal € 775

 

Bijzetting grafkist in veldgraf  
Grafrechten tot 20 jaar

–           Enkelbreed graf

–           Dubbelbreed graf

 

n x € 42

n x € 63

Administratie en beheer €  90

 

Bijzetting asbus in urngraf  
Grafrechten tot 10 jaar

–           Vak A1 en B1

–           Vak Z1

 

n x € 42

n x € 63

Administratie en beheer €  90

 

Bijzetting asbus in veldgraf  
Grafrechten tot 10 jaar n x € 42
Administratie en beheer €  90

 

Asbegraving in veld Vak Y (start midden 2022)  
Grafrecht asbegraving € 650
Naamplaatje (via beheer) optioneel € 120
Administratie en beheer €  90
Totaal € 860

 

Verlengen grafrechten  
BIj einde grafrechten voor 5 jaar

–           Enkelbreed veldgraf of urngraf vak B1

–           Dubbelbreed veldgraf of urngraf vak Z1

 

€ 210

€ 315

 

Verwijderingsbijdrage graftekens  
Urngraf €   55
Enkelbreed graf € 315
Dubbelbreed graf € 472,50

 

Reservering graflocatie voor periode van 5 jaar € 100

 

  • Kindergraf wordt na afloop van 20 jaar zonder kosten verlengd in overleg met rechthebbende.
  • De verwijderingsbijdrage graftekens dient bij een begraving in een nieuw graf of bij een bijzetting in een bestaand graf vooraf te worden voldaan. Indien er geen latere bijzetting in het graf heeft plaatsgevonden zijn er geen kosten meer verschuldigd voor de verwijdering van het grafteken en fundatie. Bij een latere bijzetting dient het verschil tussen het dan geldende tarief en het hiervoor betaalde te worden voldaan.

Vastgesteld door kerkbestuur d.d. 19 oktober 2021.