Begraafplaatsen

De RK Stadsparochie Marcellinus & Petrus beschikt over 2 begraafplaatsen.

  • Begraafplaats Lutterade, gelegen aan de Groenseykersstraat 1 te Geleen
  • Begraafplaats Oud-Geleen, gelegen aan de Van Banninglaan 108 te Geleen

Van oorsprong waren dit kerkhoven in de oorspronkelijke betekenis van het woord. Van oudsher werd de ruimte rondom de kerk gebruikt als begraafplaats, vlak bij een gewijde plek waarvan aangenomen werd dat deze aan de overledene bescherming zou bieden. In de jaren dertig van de vorig eeuw is hier een einde aangekomen. Voor meer informatie zie de pagina’s begraafplaatsen.

Beide begraafplaatsen bieden verschillende vormen als laatste rustplaats, hierover kunt u meer lezen op de pagina ‘Vormen van begraven’. U kunt dan nagaan of uw wensen aansluiten bij de mogelijkheden die de begraafplaatsen u bieden en of u wilt kiezen voor een van onze begraafplaatsen als laatste rustplaats.

Onze begraafplaatsen worden onderhouden door een groep vrijwilligers. Per begraafplaats zorgt een team onder deskundige leiding van de locatiebeheerder dat alles er goed uit ziet. “Een team om trots op te zijn!” Mocht u ons willen helpen bij dit mooie werk dan zal de locatiebeheerder u van harte welkom heten. 

Misschien hebt u na het lezen nog vragen? Neem gerust via e-mail contact op met een van onze beheerders.

Locatiebeheerder Lutterade: begraafplaatslutterade@gmail.com
Locatiebeheerder Oud-Geleen: begraafplaatsoudgeleen@gmail.com

Het kerkbestuur.