Inzegening vernieuwde Pastoor van Arskapel

Donderdag 8 december om 16.00 uur, het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen wordt de verplaatste en ook deels vernieuwde kapel in het gebouw van de (voormalige) Pastoor van Arskerk ingezegend door pastoor Rainer Kanke.
De kapel is verplaatst van de rechterkant naar de linkerkant van het gebouw. Uiteraard zijn de vertrouwde onderdelen van de kapel, waaronder het Mariabeeld van Gène Eggen, meeverhuisd naar de nieuwe plek. Daar is echter ook een mooi glas-in-lood in de achtergrond aan toegevoegd. We hebben besloten de kapel ook een andere naam te geven, namelijk de Pastoor van Arskapel. Daarmee willen we ervoor zorgen dat op deze plek de herinnering aan de Pastoor van Arskerk en haar parochianen levendig blijft!
Iedereen is van harte welkom op donderdag 8 december om 16.00 uur bij de inzegening van de verplaatste Pastoor van Arskapel aan de Lienaertsstraat. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Zondag H. Mis in Burgemeester Damenpark

Op ‘processiezondag’ lopen we dit jaar weer massaal uit. Niet voor de traditionele processie, maar voor de H. Mis in het Burgemeester Damenpark, zoals ook in 2019. Komende zondag vieren we om 11.00 uur is de plechtige H. Mis vanaf de kiosk, opgeluisterd door onze koren. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie en vlaai. Dat zal tot ongeveer 14.00 uur duren. Iedereen is van harte uitgenodigd om erbij te zijn zondag! We bedanken de werkgroep Processiezondag, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle Geleense parochianen, van harte voor de grote inzet om dit gebeuren te organiseren.

Arulraj Mariasusai priester gewijd in India

Dinsdag 26 april is diaken Arulraj Mariasusai in zijn geboorteland India tot priester gewijd. Dat gebeurde door Mgr. F. Antonisamy, bisschop van het bisdom Kumbakonam in de provincieTamilnadu in de St. Mary´s Cathedral.
We konden helaas niet meekijken via een livestream, maar de plechtigheid is wel opgenomen. Op een later moment kunnen we die samen met kapelaan Arulraj terugkijken.

Op zondag 22 mei celebreert kapelaan Arulraj in zijn eerste H. Eucharistie als priester. Deze mis is om 10.30 uur in de H. Augustinuskerk. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren en ontmoeting in de tuin van de pastorie. In dat weekend komen alle gebruikelijke weekendmissen te vervallen.

Wij wensen Arulraj van harte proficiat met zijn priesterwijding en nog een fijne tijd bij zijn familie in India en een goede terugreis naar Geleen.

Onttrekking Pastoor van Arskerk aan de eredienst

Afgelopen weekend zijn de parochianen van de Pastoor van Arskerk geïnformeerd over het besluit van bisscchop Harrie Smeets om deze kerk te onttrekken aan de eredienst. Afgelopen vrijdag heeft de bisschop het decreet waarin dat besluit wordt beschreven en toegelicht, ondertekend. Na de H. Mis van zaterdag 2 april is dit decreet bekend gemaakt, toegelicht en uitgereikt aan de parochianen. Daarnaast is het decreet met een begeleidende brief afgelopen zondag bezorgd bij de parochianen. Een klein deel is per post verstuurd en zal dinsdag 5 april worden bezorgd. Parochianen hebben tot en met 15 april om bij de bisschop bezwaar te maken.

De laatste H. Mis in de Pastoor van Arskerk is voorzien op Tweede Paasdag 18 april om 11.00 uur. In het parochieblad, dat eind maart is verspreid, zijn dit besluit en de laatste H. Mis ook al aangekondigd. Het kerkgebouw wordt verkocht aan Triade, beheerder van Basisschool De Reuzepas die naast de kerk ligt. In het kerkgebouw komen o.a. leslokalen en een gemeenschappelijke ruimte die ook door de parochie kan worden gebruikt. Ook het Mariakapelletje krijgt in de nieuwe inrichting een plekje.

Decretum Pastoor van Arskerk

Brief aan parochianen inzake onttrekking Pastoor van Arskerk aan de eredienst

Bijzondere uitvaart in Oud-Geleen

Een bijzondere uitvaart vandaag in Oud-Geleen van Guus Feron. Hij was een groot paardenliefhebber. Daarom werd hij in stijl naar de kerk gebracht in Oud-Geleen. (Foto’s zijn gemaakt door pastoor Kanke en met toestemming van de familie gebruikt).

Aswoensdag met askruisjes en klokken luiden voor Oekraïne

Vanavond luiden in Nederland en ook in Geleen van kwart over 5 tot half 6 de klokken voor de mensen in Oekraïne. Ze luiden voor vrede en voor recht.
Vandaag begint ook de Veertigdagentijd. Tijd van vasten, van gebed en bezinning. Vanavond is er een H. Mis waarin de askruisjes worden uitgedeeld. We zullen dan ook bidden voor vrede en recht in Oekraïne. De H. Mis is om 19.00 uur in de H. Augustinuskerk. Van harte welkom.
 

Sfeervolle Kerstnachtmis via livestream

Kerstavond 24 december beleven we ook dit jaar uitsluitend via een livestream vanuit de Marcellinus & Petrus kerk in Oud-Geleen. Het wordt een sfeervolle H. Mis die om 21.00 uur begint. Vanaf 20.30 kan er al worden gekeken naar de livestream. We bieden dan een muzikaal voorprogramma van een ensemble bestaande uit: Bibi Ortjens (sopraan), Justinas Kaunas (viool), Ekaterina Degtiareva (altviool) en Stanislav Degtyarev (violoncello). Het geheel staat onder leiding van Jan Ezendam die ook de pianobegeleiding verzorgt. Deze livestream is mogelijk gemaakt door de Stichting Torenfeesten Oud-Geleen en Ger Rademakers Parket.
 
We gaan er vooralsnog vanuit dat de geplande dagmissen voor de kerstdagen wel door kunnen gaan. We wachten de besluiten daarover deze week van de Nederlandse bisschoppen af. De volgende missen staan gepland:
Vrijdag 24 december
15.30 u Woord- en communiedienst Pastoor van Ars
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
9.30 u H. Mis St. Augustinus
11.00 u H. Mis Christus Koning
Zondag 26 december Tweede Kerstdag
9.30 u H. Mis OLAB
11.00 u H. Mis M&P Oud-Geleen
11.00 u H. Mis Pastoor van Ars
Voor deze missen en vieringen is aanmelden noodzakelijk.
Dat kan via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 046-4743420. 
Op 1e en 2e Kerstdag zijn onze parochiekerken open van 14.00 tot 16.00 uur om de kerststallen te bekijken en een kaarsje op te steken.
Misschien een mooi idee voor een kerstwandeling.
Van harte welkom.
 

H. Missen en Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar

H. Missen en Vieringen met Kerstmis en Nieuwjaar

Vrijdag 24 december Kerstavond
15.30 uur Woord- en communiedienst PvA
21.00 uur Nachtmis met muzikaal ensemble o.l.v. Jan Ezendam
Uitsluitend te volgen via livestream M&P Oud-Geleen https://tinyurl.com/RKparochiesGeleen
Zaterdag 25 december Eerste Kerstdag
9.30 uur H. Mis St. Augustinus
11.00 uur H. Mis Christus Koning
Zondag 26 december Tweede Kerstdag
9.30 uur H. Mis OLAB
11.00 uur H. Mis M&P Oud-Geleen
11.00 uur H. Mis PvA
Op 1e en 2e Kerstdag zijn de parochiekerken open van 14.00 tot 16.00 uur om de kerststallen te bekijken en een kaarsje op te steken.

Vrijdag 31 december Oudjaarsavond Geen H. Mis
Zaterdag 1 januari 2022 Nieuwjaarsdag
11.00 uur H. Mis St. Augustinus
Zondag 2 januari Driekoningen
9.30 uur H. Mis M&P Oud-Geleen
11.00 uur H. Mis Christus Koning
12.30 uur fietsenzegening op de wielerbaan bij Glanerbrook
Zaterdag 8 januari
15.30 uur H. Mis of woord- en communiedienst Pastoor van Ars
Zondag 9 januari
9.30 uur H. Mis St. Augustinus
9.30 uur Woord- en communiedienst OLAB
11.00 uur H. Mis Christus Koning
11.00 uur H. Mis M&P Oud-Geleen

In verband met de coronamaatregelen komen ook de gebruikelijke nieuwjaarsrecepties te vervallen. Zolang de afgekondigde maatregelen van de Nederlandse bisschoppen gelden, zullen er geen avondvieringen zijn. Als de maatregelen weer worden ingetrokken, dan pakken we het vertrouwde missenschema weer op.

Voor de H. Missen op Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag graag reserveren via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046-4743420!

Nieuwe benoeming kapelaan Nicholas Pethuru

Nog maar kort na het nieuws van de benoeming van pastoor Harry Quaedvlieg tot Vicaris Generaal, kregen we afgelopen weekend het bericht dat ook kapelaan Nicholas Pethuru onze parochie gaat verlaten. Hij benoemd is tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH. Anna/Lambertus in Maastricht. Na de zomer zal hij daar aan de slag gaan. Zijn opvolger  is Arulraj Mariasusai (30). Hij rondt op dit moment zijn opleiding tot priester aan het grootseminarie Rolduc af. Op 30 oktober wordt hij in de kathedraal in Roermond tot diaken gewijd. Het is de bedoeling dat Mariasusai volgend jaar tot priester wordt gewijd. 

 

Onze nieuwe pastoor: Rainer Kanke

Pastoor Rainer Kanke van Echt wordt de nieuwe pastoor van onze stadsparochie. Hij begint op 15 september aan zijn nieuwe taak. Van harte welkom!

 

Rainer Kanke (63) komt oorspronkelijk uit Duitsland. Hij kwam eind jaren zeventig naar Nederland om de priesteropleiding aan het grootseminarie Rolduc te volgen. In 1985 werd hij tot priester gewijd. Daarna was hij korte tijd kapelaan in Elsloo en daarna vier jaar pastoor van de parochie H. Paulus in Sittard-Limbrichterveld. Van 1992 tot 2003 was Kanke pastoor van de parochie H. Oda in Weert-Boshoven en later ook van de parochie HH. Hieronymus en Antonius in Weert-Laar. In 2003 werd Kanke benoemd tot pastoor van zijn huidige parochie H. Landricus en Edith Stein en de parochie H. Pius X in Echt en de parochie Onze-Lieve-Vrouw Geboorte in Ohé en Laak. De twee parochies in Echt gingen later onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband met de parochies Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Pey, H. Judocus in Sint-Joost, Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Koningsbosch en Onze-Lieve-Vrouw Moeder der H. Hoop in Maria Hoop. Dit samenwerkingsverband is op 1 januari 2021 de parochiefederatie Echt geworden.