Inzegening vernieuwde Pastoor van Arskapel

Donderdag 8 december om 16.00 uur, het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen wordt de verplaatste en ook deels vernieuwde kapel in het gebouw van de (voormalige) Pastoor van Arskerk ingezegend door pastoor Rainer Kanke.
De kapel is verplaatst van de rechterkant naar de linkerkant van het gebouw. Uiteraard zijn de vertrouwde onderdelen van de kapel, waaronder het Mariabeeld van Gène Eggen, meeverhuisd naar de nieuwe plek. Daar is echter ook een mooi glas-in-lood in de achtergrond aan toegevoegd. We hebben besloten de kapel ook een andere naam te geven, namelijk de Pastoor van Arskapel. Daarmee willen we ervoor zorgen dat op deze plek de herinnering aan de Pastoor van Arskerk en haar parochianen levendig blijft!
Iedereen is van harte welkom op donderdag 8 december om 16.00 uur bij de inzegening van de verplaatste Pastoor van Arskapel aan de Lienaertsstraat. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te drinken.