Arulraj Mariasusai priester gewijd in India

Dinsdag 26 april is diaken Arulraj Mariasusai in zijn geboorteland India tot priester gewijd. Dat gebeurde door Mgr. F. Antonisamy, bisschop van het bisdom Kumbakonam in de provincieTamilnadu in de St. Mary´s Cathedral.
We konden helaas niet meekijken via een livestream, maar de plechtigheid is wel opgenomen. Op een later moment kunnen we die samen met kapelaan Arulraj terugkijken.

Op zondag 22 mei celebreert kapelaan Arulraj in zijn eerste H. Eucharistie als priester. Deze mis is om 10.30 uur in de H. Augustinuskerk. Aansluitend is er gelegenheid tot feliciteren en ontmoeting in de tuin van de pastorie. In dat weekend komen alle gebruikelijke weekendmissen te vervallen.

Wij wensen Arulraj van harte proficiat met zijn priesterwijding en nog een fijne tijd bij zijn familie in India en een goede terugreis naar Geleen.