Nieuwe benoeming kapelaan Nicholas Pethuru

Nog maar kort na het nieuws van de benoeming van pastoor Harry Quaedvlieg tot Vicaris Generaal, kregen we afgelopen weekend het bericht dat ook kapelaan Nicholas Pethuru onze parochie gaat verlaten. Hij benoemd is tot kapelaan van de parochie H. Servatius en HH. Anna/Lambertus in Maastricht. Na de zomer zal hij daar aan de slag gaan. Zijn opvolger  is Arulraj Mariasusai (30). Hij rondt op dit moment zijn opleiding tot priester aan het grootseminarie Rolduc af. Op 30 oktober wordt hij in de kathedraal in Roermond tot diaken gewijd. Het is de bedoeling dat Mariasusai volgend jaar tot priester wordt gewijd.