Meer kerkgangers toegestaan

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. In deze grote kerken mag nu maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

Dat betekent in onze kerken de volgende maximum aantallen kerkgangers:

Augustinus 80, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand 60, Marcellinus & Petrus 50, Christus Koning 50 en Pastoor van Ars 30. Aanmelden blijft noodzakelijk via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 046-4743420. Vaste kerkgangers kunnen desgewenst vast op de reserveringslijst worden geplaatst. Zij hoeven dan niet elke week aan te melden, alleen afmelden als ze niet komen. Voor de dorodeweekse missen hoeft niet te worden aangemeld.