Bisschop besluit tot samenvoeging parochies Geleen

De bisschop bepaalt dat met ingang van 1 januari 2021 de parochies H.
Augustinus, HH. Marcellinus en Petrus, Christus Koning, Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand, H. Barbara, HH. Engelbewaarders, H. Pastoor van
Ars en Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus te Geleen fuseren tot één
nieuwe parochie met de naam “R.-K. PAROCHIE HH. MARCELLINUS EN
PETRUS”. En verder geeft hij aan dat allen die tot dusver behoorden tot de
genoemde parochies met ingang van 1 januari 2021 behoren tot de nieuwe
parochie R.K. parochie HH. Marcellinus en Petrus.

Klik hier om het volledige decreet van de bisschop in te zien.

Het decreet is betekend op 1 december 2020. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen dit decreet binnen 10 nuttige dagen na deze datum. Dus uiterlijk 15 december moet een eventueel bezwaar bij de bisschop zijn ingediend.