Afscheidsactiviteiten voor kapelaan Carlos Martinez

Per 1 oktober vertrekt kapelaan Carlos Martinez naar Roermond Oost om daar als pastoor een aantal parochies onder zijn hoede te nemen. De Geleense parochies willen graag op een gepaste manier afscheid nemen van de kapelaan. Een grote afscheidsreceptie is nu helaas niet mogelijk.  Daarom is er in elke kerk een afscheidsmis en één afscheidsbijeenkomst voor verenigingen, parochiële (werk)groepen en andere belangstellenden.

Na elke mis is er een  ‘defiléreceptie’ waarbij de kapelaan zich voor in de kerk opstelt. Vervolgens kunnen aanwezigen rij voor rij, met voldoende afstand, naar voren komen en een afscheidswoord wisselen met kapelaan Carlos. Handen schudden zal helaas niet gaan. Bij de afscheidsbijeenkomst wordt er kort gesproken namens pastoraal team en kerkbestuur. Daarna volgt ook een defiléreceptie. Kapelaan Carlos is gevraagd naar een passend afscheidsgeschenk. Hij wil graag geld bij elkaar sparen om na de coronacrisis zijn ouders naar Nederland te laten komen. Een bijdrage daaraan wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor zowel de afscheidsmissen als de afscheidsbijeenkomst is het noodzakelijk vooraf aan te melden via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  vanwege het beperkt aantal plaatsen in de kerken i.v.m. de coronavoorschriften. Voor de afscheidsmissen geldt ‘vol is vol’. Mochten zich voor de afscheidsbijeenkomst meer personen aanmelden dan er plaats is, dan werken we met een tijdslot, zodat er toch voor iedereen gelegenheid is om aanwezig te zijn. Uiteraard krijgen mensen daar dan bericht over.

De afscheidsmissen zijn op:

Zaterdag 19 september                 Pastoor van Arskerk Zuid 17.30 uur

Zondag 20 september                   Christus Koningkerk Kluis 11.00 uur

Zaterdag 26 september                Kerk OLAB Lindenheuvel  19.00 uur

Zondag 27 september                   Marcellinus & Petruskerk Oud-Geleen  9.30 uur

Zondag 4 oktober                           Augustinuskerk Lutterade/centrum 9.30 uur

De afscheidsbijeenkomst is op zondag 27 september in de Augustinuskerk Lutterade/centrum van 13.30 tot 15.30 uur