Nieuwe kapelaan: Nicholas Pethuru

De benoeming van kapelaan Carlos Martinez tot pastoor van de parochies in Roermond-Oost, zorgt hier in Geleen natuurlijk voor een groot gemis aan pastorale inzet en menselijke betrokkenheid. Gelukkig maakt een nieuwe kapelaan zijn opwachting in onze parochies: Nicholas Pethuru. Sinds medio augustus is hij hier en druk bezig om met onze parochies kennis te maken.

Kapelaan Carlos blijft nog tot ongeveer 1 oktober actief in onze parochies. Onze nieuwe kapelaan moet nog diaken worden gewijd en zal pas volgend jaar tot priester worden gewijd. Eerst maar eens kennismaken. Hij stelt zich ook graag zelf aan u voor.

Kapelaan Nicholas Pethuru