Komende twee weken hoorzittingen fusie parochies

Eind 2014 gingen de toenmalige kerkbesturen van de huidige, nog actieve parochies, akkoord met een convenant. Daarin spraken ze met elkaar af dat er vanaf 2020 sprake zou zijn van een gezamenlijke exploitatie als opstap naar uiteindelijk een fusie van deze parochies. Op dat punt zijn we nu aangekomen. Dit is een formeel proces, waar ook het bisdom bij betrokken is. Voor elke parochie vindt de komende twee weken een hoorzitting plaats. Daarin wordt verteld wat deze fusie betekent, ook financieel, en hoe dit in zijn werk gaat. Parochianen worden daarnaast bijgepraat over de toekomst van met name onze kerkgebouwen. Tot slot wordt de naam voor de nieuwe parochie besproken.

Tijdens de hoorzitting in de Pastoor van Arskerk komt ook het onttrekken aan de eredienst van deze kerk aan de orde. Daarom is hierbij ook Vicaris Generaal Monseigneur Maessen aanwezig, deken Merx van het dekenaat Sittard en deken Honings van Schinnen namens de Priesterraad van het Bisdom. Er heeft zich een serieuze koper gemeld voor deze kerk. Meer informatie is te vinden in het parochieblad.

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur

Het schema voor de hoorzittingen ziet er als volgt uit:

Maandag         17 augustus     19.00 uur Pastoor van Ars *)

Woensdag       19 augustus     20.00 uur Christus Koning

Donderdag      20 augustus     20.00 uur Marcellinus & Petrus

Maandag         24 augustus     20.00 uur OLAB

Dinsdag           25 augustus     20.00 uur Augustinus

Plaats van handeling is steeds de betreffende kerk.

Ook voor deze hoorzittingen geldt: vooraf aanmelden! We willen graag weten hoeveel mensen er komen en noteren de gegevens, zoals we dat ook voor de H. Missen doen. Aanmelden kan via aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com of telefonisch via het parochiekantoor 4743420. Geef ook duidelijk aan voor welke kerk. 

*) Voor de Pastoor van Ars stonden aanvankelijk twee hoorzittingen 
gepland, in verband met het beperkt aantal plaatsen in deze kerk. 
Gezien het aantal aanmeldingen is een tweede hoorzitting niet nodig.