Reserveren voor de H. Mis blijft nodig

Hoewel er in de Geleense kerken maximaal plaats is voor zo’n 100 bezoekers, vinden de Nederlandse bisschoppen het toch wenselijk dat kerkgangers vooraf reserveren. Veel van onze kerkbezoekers behoren immers tot de risicogroep.
We willen dat reserveren voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we er een apart mailadres voor gemaakt: aanmeldenparochiesgeleen@gmail.com  
Mensen die (vrijwel) elke zaterdag en/of zondag naar de mis willen komen, zetten we vast op de lijst, zodat ze niet steeds hoeven te reserveren. Alleen afmelden als ze een keertje niet komen.
Hopelijk voelt iedereen zich hierdoor extra uitgenodigd om naar de kerk te komen. 
Meer weten? Kijk in de flyer of in het parochieblad.

Reserveren RK Parochies Geleen

Parochieblad RK Parochies Geleen 06 05 in kleur