Livestream H. Mis 4e Zondag van Pasen

Volg vandaan de livestream van de H. Mis van de 4e Zondag van Pasen.  Voor de geestelijke communie bidden we het volgende gebed:

Mijn Jezus,
ik geloof dat Gij
in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.