Nieuwe maatregelen Coronavirus: doordeweekse missen vervallen

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid om het Coronivirus te bestrijden hebben ook de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen genomen rondom de kerkelijke activiteiten. Dat betekent o.a. dat vanaf heden ook de doordeweekse eucharistievieringen komen te vervallen. Deze maatregel geldt tot en met Pinksteren.

Dit is natuurlijk een groot gemis voor ons allemaal. Om toch contact te houden met elkaar zijn we begonnen met het maken van filmpjes. Het eerste filmpje is gisteren op onze Facebookpagina geplaatst ter gelegenheid van de Feestdag van Maria Boodschap, vandaag 25 maart. Pastoor Quaedvlieg nodigt ons darin uit om vandaag gevolg te geven aan de oproep van Paus Franciscus om vandaag om 12.00 u wereldwijd samen het Onze Vader te bidden. 

We gaan de komende tijd meer filmpjes maken o.a. van eucharistievieringen. Die worden namelijk wel gevierd, alleen dan zonder parochianen. En vanavond luiden opnieuw de klokken van hoop en troost van 19.00 tot 19.15 uur. Zo blijven we toch verbonden met elkaar.