Pastoraal Beleidsplan

In Vreugde en vertrouwen onderweg met Christus. Dat is de titel van het pastoraal beleidsplan van de RK Parochies Geleen. Het plan schetst de weg die we willen gaan op weg naar één gezamenlijke RK geloofsgemeenschap in Geleen. Dat gaan we doen vanuit één centrale kerk, de Augustinuskerk, en een andere aanwezigheid in de wijken. Met plaatsen van devotie en diaconie en een duidelijke zichtbaarheid bij activiteiten en evenementen.

Het plan is inmiddels besproken met de Parochiële Kerngroepen en in mei gaan we het in alle parochies bespreken. Een uitnodiging daartoe komt in de vorm van een extra uitgave van het parochieblad. Binnenkort zal de papieren versie van het plan beschikbaar zijn in de kerken. Graag bieden we het plan hierbij alvast digitaal aan.

https://www.stadsparochiegeleen.nl/wp-content/uploads/2019/03/Pastoraal-beleidsplan-RK-Parochies-Geleen.pdf