Geleense klokken luiden zaterdag 1 december voor het klimaat

Op maandag 3 december start de klimaattop in Polen. Greenpeace heeft de Nederlandse kerken gevraagd om aandacht te vragen voor het klimaat en voor deze top, door op zaterdag 1 december om 2 minuten voor 12 de klokken te luiden. De RK Parochies in Geleen willen hier graag aan meewerken. Daarom worden zaterdag in Geleen alle kerkklokken geluid.

Deze actie past volledig in de encycliek Laudato Si’  waarin Paus Franciscus aandacht heeft gevraagd voor de armen en voor het milieu. Hij roept in de encycliek op de wereld te beschermen  en niet uit te buiten en schoonheid te zaaien in plaats van vervuiling en vernietiging. Duidelijke taal die de Geleense parochies met het luiden van de klokken graag willen onderstrepen. Het is de bedoeling dat er filmpjes worden gemaakt van het luiden van de klokken. Daarom zijn de leden van de jongerengroep van de parochies gevraagd om hieraan mee te werken door bij een van de kerken te poseren met een vlag. De filmpjes worden verzameld door Greenpeace en op een speciale website geplaatst.