Stille Omgang in Amsterdam

In de nacht van 17 op 18 maart lopen duizenden gelovigen in Amsterdam de Stille Omgang. Ook vanuit Limburg nemen hier elk jaar grote groepen belangstellenden aan deel. De Stille Omgang is – precies zoals de naam zegt – een bidtocht in stilte. In de 19e en 20e eeuw mochten in grote delen van Nederland geen processies worden gehouden. Maar gewoon lopen en in stilte bidden, was niet verboden. Die traditie is tot op de dag van vandaag gehandhaafd.

De Stille Omgang is een bedevaart naar het ‘Mirakel van Amsterdam’, een eucharistisch wonder, dat zich in de 14e eeuw in Amsterdam afspeelde. Een geconsacreerde hostie die door een zieke uitgebraakt was en in het vuur geworpen, keerde tot drie keer toe terug. Totdat besloten werd om de hostie in processie terug naar de kerk te brengen. Dit wonder maakte van Amsterdam een bedevaartplek, in de middeleeuwen een heilige stede genoemd.

Na de reformatie werden de bedevaarten verboden. In de 19e eeuw werd de traditie weer opgepakt, maar moesten de pelgrims in stilte de oude route van de processie lopen. Dit gebeurt nog steeds elk jaar rond 15 maart. Dit jaar in het weekeinde van 17 en 18 maart. Vanuit Limburg gaan er diverse bussen naar Amsterdam. Meer informatie over de bus-pelgrimsreis vanuit Zuid- en Midden- Limburg is te verkrijgen via 06 – 28560997 of e-mail   stilleomgangzmlimburg@hetnet.nl