Lambert Dreessen overleden

Op 1 januari overleed Lambert Dreessen, oud-kerkmeester gebouwen van de Christus Koningparochie. Hij heeft zijn deskundigheid maar zeker ook zijn betrokkenheid ingezet om te waken over het onroerend goed aan de Kluis. Dat heeft hij uitstekend gedaan en daar zijn we hem veel dank voor verschuldigd. Voor zijn inzet ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Ook na zijn actieve periode als kerkmeester bleef Lambert nauw betrokken bij het reilen en zeilen in de Christus Koningparochie. Op zondag was hij vaak in de kerk te vinden en ook op de donderdagochtenden bij de doordeweekse mis. Altijd prettig aanwezig en met belangstelling voor de parochie en de mensen. De uitvaart is maandag 8 januari om 10.45 uur in zijn Christus Koningkerk. 
We wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- achterkleinkinderen veel sterkte toe.