Presentatie toekomstvisie

Op woensdag 25 oktober presenteren kerkbestuur en Pastoraal Team de toekomstvisie voor onze Geleense geloofsgemeenschap.

Titel van deze visie: Samen groeien in een tijd van krimp !?!

Er zijn 2 bijeenkomsten:

15.00 uur KBO gebouw H. Augustinus;

20.00 uur parochiehuis Oud Geleen.

Iedereen is van harte welkom om een van de bijeenkomsten bij te wonen.

Wel graag vooraf even aanmelden bij het parochiekantoor

046-4743420 of parochiekantoor@stadsparochiegeleen.nl.