Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017

Reactie op artikel in Dagblad De Limburger dd. 22 juli 2017 over toekomst Plenkhoes en mogelijk gebruik nabijgelegen parochiekerk

Afgelopen vrijdag stond in Dagblad de Limburger een artikel over de toekomst van gemeenschapshuis het Plenkhoes. De gemeente overweegt dit gemeenschapshuis te sluiten en de activiteiten over te hevelen naar andere accommodaties in de buurt. Wethouder Geilen spreekt daarbij o.a. van ‘de nabijgelegen parochiekerk die mogelijk in de toekomst vrij komt.’

Die gedachte komt uiteraard voor rekening van de wethouder. Maar hij gaat daar niet over. In de krant van zaterdag zegt hij dat ook.

Binnen onze parochies werken we momenteel samen aan een toekomstplan. In het parochieblad is daar ook verslag van gedaan. Na de zomer ligt er een voorstel op tafel over hoe Kerkbestuur en Pastoraal Team samen met Parochiële Kerngroepen, vrijwilligers en parochianen inhoud kunnen geven aan onze Geleense geloofsgemeenschap. Iedereen krijgt de gelegenheid om daarover mee te praten en mee te denken en zo bepalen we samen de toekomst van onze parochies. Vervolgens kijken we wat er nodig is om dit toekomstplan te realiseren. Dan praten we over gebouwen, maar ook over vrijwilligers en natuurlijk ook over geld. Dat plaatje leggen we naast de feitelijke situatie van dit moment qua gebouwen, vrijwilligers en financiële middelen. En dan gaan we keuzes maken. En dan praten we niet enkel over het mogelijk sluiten van kerkgebouwen, maar vooral over hoe we samen kunnen groeien naar een mooie, zichtbare en betekenisvolle geloofsgemeenschap in Geleen.

Het is daarbij zeker niet uitgesloten dat we met de gemeente en met wethouder Geilen in gesprek gaan. Het is immers altijd goed om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

RK kerkbestuur en Pastoraal Team Geleen