Laatste Nieuws

Priesterwijding kapelaan Nicholas Pethuru uitgesteld

8 mei 2021

Komende woensdag 12 mei zou kapelaan Nicholas Pethuru in Sri Lanka tot priester worden gewijd. Een dag waar we allemaal,...
Lees meer

Meer kerkgangers toegestaan

8 mei 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen b...
Lees meer

Samen op weg naar Pasen

24 maart 2021

We hebben nog steeds te maken met beperkingen als gevolg van de coronapandemie. Zo mogen er nog steeds maar 30 kerkgange...
Lees meer